• 2016 május 26, csütörtök
  • Hírek
  • 13248389_1117233341669544_5810544223541334382_o

Mondhatni, a fiataloké, vagyis tiétek a jövő. Én viszont azt javaslom, mondjuk inkább azt, a fiataloké, vagyis a tiétek a jelen is. Marosvásárhely pedig az lesz húsz év múlva, amit ti gondoltok, terveztek, cselekedtek vele.

Mi a jelenben azt tehetjük most, hogy megteremtjük számotokra azt a támogató környezetet, amelyben városotokat és ezáltal saját jövőtöket elvárásaitok és elképzeléseitek szerint alakítjátok.

10 pontot javaslok nektek, marosvásárhelyi fiataloknak. És várom tőletek a 11-ediket.

Elsőként, létrehozom veletek azt az együttműködési formát, amely révén rendszeresen találkozhatunk, elmondhatjuk egymásnak elvárásainkat (hiszen az a legtisztább, ha tudjuk egymásról, mit szeretnénk elérni), és amely révén ezután nem születik olyan városi döntés rólatok, amely kapcsán nem voltatok megkérdezve.

MI A VÉLEMÉNYED?

Másodikként egy olyan ifjúságstratégiai keretet alakítok ki veletek közösen, amelynek kidolgozási folyamatában közösen döntjük el, mi fontos mindannyiunknak először és mi fontos utána. Egy olyan társadalmi szerződést szeretnék veletek, ami által mindannyian tudjuk, mi a dolgunk, és ami által túltekintünk az eddig megszokott négy éves gondolkodásmódon.

MI A VÉLEMÉNYED?

Harmadikként létrehozzuk az ifjúsági részvételi költségvetés folyamatot. Ezáltal azokat szólítjuk meg közületek, akik nem vagytok szervezetekben, de szeretnétek valamit szervezni barátaitokkal együtt, és támogatásra van szükségetek ehhez. Mi több, azt, hogy melyek a legjobb ötletek és kezdeményezések, szintén ti dönthetitek el. Más városokban ez működik, ti viszont legalább ugyanolyan kreatívak vagytok.

MI A VÉLEMÉNYED?

Negyedikként olyan képzést és tudást szeretnék nektek biztosítani, amely révén nemcsak a szokásos iskolai tudást, hanem olyan tapasztalatot szerezhettek, amelyre az életben szükségetek van, legyen szó a karrieretekről vagy a kommunikációs készségeitekről.

MI A VÉLEMÉNYED?

Ötödikként ifjúsági közösségi terek létrehozásához járulok hozzá. Ezek olyan közösségi helyek lesznek, ahol ti magatok találkozhattok, bekapcsolódhattok különböző kreatív tevékenységekbe és megmutathatjátok dinamizmusotokat, tehetségeteket. Ehhez a következő időszak Norvég Alapjait, az Erasmus+ programot és az Ifjúsági és Sportminisztérium forrásait is bevonhatjuk a helyi alapok mellé, és olyan városokkal működünk együtt, akik már hasonló városi közösségi hálózatokat működtetnek, így Torino, Kecskemét, vagy éppen Thessaloniki.

MI A VÉLEMÉNYED?

Hatodikként közösen szemelünk ki olyan városi tereket, amelyeket a ti igényeitek szerint alakítunk át. Azt kívánom, hogy belakjátok a város tereit, és ti határozzátok meg, mire legyenek alkalmasak ezek, a város pedig ebben támogasson titeket.

MI A VÉLEMÉNYED?

Hetedikként olyan városi önkénteshálózatot alakítok ki veletek közösen, amelybe bevonjuk az önkénteseket foglalkoztató szervezeteket is, és amelyekben a hálózat szerepe a szakmai segítségnyújtás lesz.

MI A VÉLEMÉNYED?

Nyolcadikként teszek azért, hogy minél többen közületek különböző tanulmányi, mobilitási projektekbe kapcsolódhassatok be. Legalább annyira fontos világot látni, más fiatalokat és városokat megismerni, mint utána visszatérni és a látottakat az itthoni mindennapokban alkalmazni. Ehhez pedig közösen kapcsolódunk be olyan hálózatokba, mint az Európai Önkéntes Szolgálat vagy az Európai Ifjúsági Hét.

MI A VÉLEMÉNYED?

Kilencedikként kiemelten odafigyelünk azokra közületek, akik valamilyen formában hátrányos helyzetben vagytok. Senki sem marad hátra, Marosvásárhely mindannyiunké. Ebbe a segítő munkába bevonjuk a civil szervezeteket is.

MI A VÉLEMÉNYED?

És tizedikként, de nem utolsó sorban, megpályázom veletek az Románia Ifjúsági Fővárosa címet. Temesvár most teszteli a programot, amely a Kolozsvár Európa Ifjúsági Fővárosa 2015 tapasztalataira épül és amelyre a felhívás már nyilvános. Vállalom, hogy ha június 6-tól igazgathatom Marosvásárhelyt és önkormányzatát, veletek közösen július 5-ig kidolgozzuk azt a koncepciót, amivel akár átmenetileg is, de Románia fiataljainak fővárosává válhatunk.

 

TIZENEGYEDIK PONT

A tizenegyedik pont a TIÉTEK. Írjatok javaslatot nekem, hogy mivel egészítenétek ki az előző tíz pontot. Mi fontos neked, hogy (továbbra is) Marosvásárhelyt válaszd?

 

Mindezek a kezdeményezések nem külön-külön, hanem majd együttesen alakítják Marosvásárhelyt olyanná, amilyennek ti szeretnétek. Mert ez a város a tiétek is. Én azért cselekszem majd az első naptól kezdve, hogy előteremtsem a forrásokat, szaktudást, létrehozzam azokat a partnerségeket, amelyek révén mindez a lehető legrövidebb idő alatt megvalósul.