Töltse le a választási programot

 

Sokszínű, gazdag hagyományokkal rendelkező városunk rengeteg ki nem használt lehetőséget rejt magában. Marosvásárhelytől többet várhatunk – Marosvásárhely többre késztet minket. Legyen közös célunk, hogy ne csak túléljük a mindennapokat, hanem valóban itt élhessünk.

A változáshoz mindenkire szükség van! Én csak csapatban tudok gondolkodni. Kérek tehát mindenkit, aki Marosvásárhelyt választotta lakóhelyéül, és aki tenni akar ezért a közösségért – legyen román, magyar vagy roma – alkossunk egy csapatot! Mindenkire szükség van, mert csak így van esélyünk a változásra. Mozduljon ki mindenki a komfortzónájából, mert itt az idő a cselekvésre, a váltásra! Túl a politikai összefogáson, igazi polgári összefogást kell kovácsolnunk, ez szavatol jobb jövőt városunknak. Eljött az ideje, hogy ne pártokra, ne személyekre, hanem az érdemi változásra szavazzunk! Azt a politikát érdemes támogatni, azt a politikust kell felkarolni, aki a változást tűzi ki célul, és akinek esélye van arra, hogy terveit meg is valósítsa. Olyan vezetőre van szükség, aki minden vásárhelyi – románok, magyarok, romák – polgármestere lesz, aki érti a város nyelvét és látja jövőjét!

Erdély szíve vagyunk, és mégis apadunk, ahelyett, hogy gyarapodnánk. Marosvásárhely két évtized alatt elvesztett 25 000 embert, magasak a munkanélküliségi mutatók és a környező nagyvárosokhoz képest alacsonyak a fizetések. Minden városlakó ─ legyen az munkás, értelmiségi, vállalkozó, diák vagy nyugdíjas ─ keresi a változáshoz vezető utat. Ha összefogunk, erre minden esélyünk megvan.

Több befektetőt, munkahelyet, pezsgő ifjúsági életet, tiszta és egészséges környezetet, jobb közegészségügyi ellátást, jól szervezett, pontos, tiszta és korszerű közszállítást, javuló közbiztonságot akarunk. Egyablakos ügyintézést a közigazgatásban, parkolóházakat, biciklizésre civilizált lehetőséget, tiszta zöldövezeteket. Marosvásárhely jövője valós megoldásokat igényel. A közösség erejével egy modern Marosvásárhelyért fogok dolgozni, ha megválasztanak.

Dorin Floreának mennie kell, Marosvásárhelynek változásra van szüksége!

A polgármesternek 15 éve volt arra, hogy bizonyítsa alkalmasságát. Azért kell mennie, mert mindez nem sikerült neki…

Több munkahelyet!

 A vállalkozók és cégek éltetik a várost. Csupán a helyi vállalkozók és az új befektetők felkarolása garantálja az új munkahelyeket. A város ipari zónájában kiépítjük a technológiai parkot, ahol üzemek, gyárak és műhelyek telepednek meg.

Új alapokra helyezzük a város kapcsolatát a marosvásárhelyi vállalkozókkal. A törvény szellemében teszek azért, hogy ne más városokból jövő cégek végezzenek a város számára közhasznú munkálatokat, hanem olyanok, amelyek marosvásárhelyieket foglalkoztatnak. Fontos, hogy a növekedési potenciállal rendelkező helyi cégek regionális vagy országos jelentőségűvé váljanak, itt fizessenek adót és itt teremtsenek munkahelyet. A vállalkozókat be fogjuk vonni a városfejlesztési stratégia kidolgozásába. Állandó vállalkozói konzultációs testületet hozunk lére, és erre alapozva hozzuk meg a gazdasági fejlesztéseket érintő döntéseket. Új gazdasági stratégiára van szükségünk!

Ugyanakkor kihívásnak tartom a befektetők Marosvásárhelyre vonzását. Ehhez helyi adókedvezményeket, valamint megfelelő infrastrukturális körülményeket biztosítunk. Azok a cégek, amelyek legkevesebb 50 munkahelyet teremtenek, három éven át megkapják a pénzügyi törvénykönyvben előírt maximális kedvezményt. Kiemelt hangsúlyt fektetünk a „de minimis” állami támogatási programra, amelynek keretében olyan vállalkozásokat támogatunk, amelyek új munkahelyeket teremtenek, valamint közép- és hosszútávon a költségvetési bevételek növekedését biztosítják.

Elvesztegettünk 25 évet, ez idő alatt több mint 25 000 fővel csökkent Marosvásárhely lakossága, nincs több időnk!

A város gazdasági fellendítéséhez az európai uniós pénzforrások is nagymértékben hozzájárulhatnak. A kohéziós alapok hatékonyabb lehívása érdekében fiatal, képzett szakembereket alkalmazunk, akik városfejlesztési pályázatokat koordinálnak. Éveket vesztegettünk el, nem használtuk ki az EU-s támogatási források nyújtotta lehetőségeket. A feleakkora lakosságú Gyulafehérvár több EU-s forrást tudott sikeresen megpályázni, mint Marosvásárhely. Míg Gyulafehérváron 512 euró, addig Marosvásárhelyen csak 201 euró pályázati támogatás jut egy főre.

A technológiai park kialakításába be kell vonni az egyetemeket (MOGYE, Sapientia, Petru Maior Művészeti Egyetem), hogy a diákok már tapasztalattal lépjenek a munkapiacra, és ne külföldön keressenek majd munkát, hanem Marosvásárhelyen maradjanak. Az ipari park mellett innovációs és kutatóközpontokat, a kezdő vállalkozóknak vállalkozói inkubátorházat hozunk létre.

A város egyik gazdasági motorja lehetne a Transilvania repülőtér által nyújtott lehetőség. Erdélyben Marosvásárhely rendelkezik a legjobb földrajzi adottságokkal egy cargo (teherszállítmányozó) terminál és egy ehhez kapcsolódó logisztikai park kiépítéséhez. A fejlesztés hosszú távon biztosítaná a város stratégiai szerepét ebben az üzletágban.

Vissza kell állítani a Bukarest—Marosvásárhely repülőjáratot. Nem csak az üzletemberek, befektetők és intézményvezetők számára jelentene ez előnyt, hanem a térség idegenforgalmát is növelnénk. Könnyen elérhetővé kell tegyük Marosvásárhelyt azoknak is, akik itt akarják a pénzüket befektetni vagy elkölteni.

Tudatában vagyunk annak, hogy az ipar fejlesztése csak akkor hasznos a közösség számára, ha nem ártalmas a környezetre. A behozott új technológiák környezetbarát jellege fontos tényező a városba települő ipari egységek kiválasztásában, engedélyezésében. Nagyobb figyelmet kell szentelni a hulladékból energiát termelő üzemek beruházóinak felkutatására és városunkba telepítésére. A biogáz előállítása által a közszállítás fejlesztésére és közvetett finanszírozására is pluszforrást tudunk teremteni.

Korszerű városrendezést és tömegközlekedést

 Az elmúlt két évtizedben a város lakossága közel 25 000 fővel csökkent. Ennek az egyik oka az, hogy Marosvásárhely infrastruktúrája keveset fejlődött. Személyi ambíciók miatt nem valósult meg a nagyvárosi övezet, ezért többek között nem fejlődött az úthálózat sem. Együtt kell cselekedni a környező települések vezetőivel, lakóival, hogy hosszú távú megoldásokat találjunk, hiszen nem csak az a vásárhelyi, aki itt lakik, itt szavaz, hanem az is, aki a környező településekről jár be dolgozni, színházba, múzeumba, sportolni vagy tanulni.

Meg fogom oldani a közúti forgalom, a parkolók, kerékpárutak és a városi körgyűrű problémáját. Marosvásárhelynek három bekötőútra van szüksége: az első a Tudor negyedet kötné össze Marosszentgyörggyel, a második a Tudor negyedet Maroskeresztúrral, míg a harmadik Maroskeresztúrt Marosszentgyörggyel (a Szabadság negyeden és részben Szentkirályon keresztül kialakítva egy forgalmi körgyűrűt) – és mindehhez nem kell kivágni a várost körülvevő erdőket. Fontosnak tartjuk, hogy a lakótelepi infrastrukturális beruházásokat arányosan osszuk el a város területén. A polgármester tevékenységének a valós szükségletekhez kell igazodnia, minden marosvásárhelyi lakos polgármesterének kell lennie.

Egy modern városban elegendő számú föld alatti és föld feletti parkoló található. A rendelkezésre álló területeket okosabban kell felhasználni. Emeletes parkolóházat építünk a Nemzeti Színház mögé, a Park szálló előtti területen és a Maros Mall melletti, felszámolandó gödör helyén. A Poklos-patakot részlegesen be kell fedni.

A közúti forgalom és a terelőút problémájának megoldását követően a városközpontban fokozatosan csökkenteni fogjuk az autóforgalmat.

Egy európai városban a közszállítás is európai színvonalú. A város visszaveszi és korszerűsíti a helyi közszállítási rendszert, ezzel is mérsékelve a várost fullasztó személygépkocsi-közlekedést.

Gondoskodom arról, hogy a város lakói időben, pontosan és biztonságban eljuthassanak a munkába akkor is, amikor a közszállítást veszik igénybe.

Ennek érdekében:

(1) új és pontos menetrendet dolgozunk ki;

(2) felújítjuk az autóbuszparkot, ahová olyan tömegközlekedési járműveket (city bus)  vásárolunk, melyeket a mozgássérültek is könnyen igénybe vehetnek;

(3) tisztábbak és biztonságosak lesznek a járatok;

(4) a menetrend kétnyelvű lesz;

(5) városnapok és más nagyobb rendezvények idején a főbb vonalakon közlekedő járatok hosszabbított programmal fognak közlekedni.

A közszállítási járművek egységes arculattal fognak rendelkezni. A buszjegyek és bérletek egységesek lesznek, a szolgáltatói magánérdekek nem lesznek fontosabbak a lakosok érdekeinél. A marosvásárhelyiek napi 2 lejért, azaz egy utazás áráért, a nyugdíjasok, diákok és egyetemisták pedig ingyenesen vehetnék igénybe a tömegközlekedést.

A tömegközlekedés fejlesztése érdekében használjuk ki a városon áthaladó vasutat.

Kezdeményezem, hogy a repülőtértől Marosszentgyörgyig helyi érdekű járatok közlekedjenek.

 Egészséges várost! Marosvásárhely a parkok és virágok városa

 A marosvásárhelyiek egészsége, jó közérzete elsődleges szempont! Annak érdekében, hogy egészséges életkörülmények között élhessünk, elsősorban az Azomureș vegyipari nagyüzemének kérdését kell megoldani. Az Azomureș kombinátot ha szennyez, bármilyen keveset is be kell zárni. Kitartunk a november 29-re időzített népszavazás-kezdeményezés mellett. Nem engedhetjük meg, hogy a munkahelyekre hivatkozva zsarolják a várost!

A terelőutak megépítésével és a hatékony közszállítással csökken a közúti forgalom által okozott légszennyezés is. Kiemelt fontossággal kezeljük a kerékpárutak létrehozását. Érvényt szerzünk a városvezetés által figyelmen kívül hagyott, de már meglévő városi tanácsi határozatoknak.

A fejlesztési tervek gépjárműcentrikusak. Következésképpen a parkok, a sétányok és a zöldövezetek háttérbe szorulnak. A város zöldövezeteit bővíteni fogjuk úgy, hogy a város minden negyedében legyen (egy-egy) „kis Somostető”. A fák koronáit nem megcsonkítani kell, hanem szakmailag helyes módon metszeni.

Korszerű, tisztán tartott játszóterekre van szükség, amelyek a gyerekek szórakozásán túl a kisgyermekek igényeinek (pelenkázás, szoptatás) kielégítésére is alkalmasak. A parkokat, köztereket rendszeresen fogjuk takarítani, valamint oly módon alakítjuk át, hogy a mozgássérültek, az idősek és a kismamák is könnyen használhassák ezeket.

Megfelelő környezetet keresünk közösségi, kutyás parkok létrehozására, ahol a kutyatartó foglalkozást talál kedvencének, és egy újfajta közösségi találkozóhely jöhet létre.

A zöldövezetek és a közterek tisztán tartásáért hatékonyabbá tesszük a szelektív hulladékgyűjtést.

A környezettudatosság magába foglalja az energiatakarékosságot is. Éppen ezért kezdeményezni fogom a LED- és a napelemes technológia bevezetését a közvilágítási rendszerbe és a közintézményekbe. A modern közvilágítás bevezetésével közel felére csökkenthető a város energiafogyasztása és -költsége.

Elsődleges céljaink közé tartozik a környezetbarát, úgynevezett „zöld” épületek, építkezések támogatása és a régi lakóépületek ilyen irányú felújításának támogatása. Lehetőség szerint adókedvezményekkel támogatjuk az ilyen jellegű beruházásokat.

A nyugodt életért

Biztonságos utcákat! Változtatni fogok a jelenlegi közbiztonság helyzetén. A Helyi Rendőrség tevékenységét hatékonyabbá és lakosság közelivé tesszük. A Helyi Rendőrség feladata a polgárok közbiztonságának garantálása, és nem megfélemlítő célú büntetése.

Bővítjük a városi térfigyelő kamerarendszert.

Átlátható közigazgatást!

Elég a pénzünk hűtlen kezeléséből! A közpénz a városé és nem városvezetőké!

Ha azt akarjuk, hogy Marosvásárhely modern európai város legyen, minden lejre szükségünk van. Megválasztásom után első dolgom az lesz, hogy nyilvánosságra hozom a város valós pénzügyi helyzetét. Minden polgárnak joga van tudni, mire költötték eddig, és mire, hogyan költik el ezután az adóját.

Átláthatóságot az ügyintézésben! Nem fogja többé homály fedni az önkormányzat munkafolyamatát. A hatékonyabb és gyorsabb információáramlás érdekében a tanácsülések tevékenysége egyetlen kattintással elérhető lesz az interneten.

Figyelemmel kísérhetik a tanácsüléseket az interneten, és szolgálatom követhetőségének érdekében webkamerát helyezek el a polgármesteri irodában is. Online fogadóórát biztosítok és az online ügyintézést is feljavíttatom. A honlapon egy megfelelő szoftver segítségével könnyen, gyorsan, hatékonyan ráláthat a döntéseinkre és megoldást találhat problémáira.

Marosvásárhely interkulturális (a kultúrák egymásra hatása)

Büszke vagyok, hogy az erdélyi szecesszió fővárosában élünk. Erre kell egyedi városarculatot tervezni. Őrizzük meg értékeinket és teremtsünk újakat! A turizmus az erősségünk − városunk több országos és nemzetközi szintű gazdasági-kulturális rendezvény helyszíne lehet. Építeni kell ehhez egy konferenciaközpontot és egy vásárcsarnokot, hiszen Marosvásárhelyen máig sincs egy vásár- és kiállítóközpont.

Marosvásárhely emblematikus épületegyüttesét, a várat restauráltuk, de meg kell töltenünk élettel: kiállításokkal, szabadtéri, igényes rendezvényekkel, alkotóműhelyekkel, a bel- és külföldi turisták számára méltó kínálattal. Egy városi kulturális igazgatóság felállításával az önkormányzatnak hatékonyabban részt kell vennie a város kulturális életében. Újra kell gondoljuk a Vásárhelyi Napok rendezvénysorozatot – zsibvásár helyett igényes színvonalú, korszerű városfesztivált érdemel Marosvásárhely, amely a térség lakói számára is vonzerővel bír. Modellértékű lehet ebben a Nagyszebenben az Európai kulturális főváros program keretében megrendezett rendezvény.

Számos tehetséges művész él és alkot Marosvásárhelyen, de sokan vannak az elvándoroltak is, akik nem kaptak segítséget alkotó munkásságukhoz. A Maros megyei múzeumnál néhány éve tudatosan bevonjuk és lehetőségeket kínálunk a helyi művészeknek rendezvényeinken, vagy egyéni/csoportos tárlataik megvalósításában segítjük őket, de ennél sokkal több eszköz áll az önkormányzat rendelkezésére. Fel kell karolni a kezdeményezéseket, a kortárs művészeti projekteket, és kihasználva a város erőforrásait, segíteni a megerősödésüket, hogy hozzájárulhassanak a város kulturális életéhez, a fiatal művészek képzéséhez és elhelyezkedéséhez.

A pályázatok rendszerét hozzáférhetővé, átláthatóvá és egyszerűvé kell tenni.

Mindenkire, Marosvásárhely minden polgárára figyelünk! A jó városvezetőnek oda kell figyelnie minden polgárra! Nagy hangsúlyt kell fektetni a már meglévő szociális szolgáltatások minőségének és hatékonyságának növelésére.

Városunk egyik kihívása az idősek minőségi életfeltételeinek biztosítása. Szükség van a szociális szolgáltatások − az otthoni idősgondozás, a nappali foglalkoztató központok kialakítása idősek számára − és az öregotthon további bővítésére. A meglévő nyugdíjas- és magányos klubokat, az idősekkel foglalkozó szervezeteket/intézményeket támogatni fogjuk.

A fogyatékkal élők tekintetében az őket segítő törvényeket gyakorlatba kell ültetni, valamint olyan környezetet teremteni, ahol biztonságban, otthonosan érezhetik magukat. Minden közintézmény bejáratát és a járdaszegélyeket akadálymentesíteni fogjuk.  Mindezeket csak az érintettek képviseletét felvállaló szervezetek segítségével érhetjük el.

A több városrészben lakó roma közösségek komoly integrációs kihívást jelentenek a városnak. A struccpolitika itt nem segít. Ez vezetett az elmúlt 25 év alatt a társadalmi szakadék elmélyüléséhez, amely mára már komolyan veszélyezteti a közbiztonságot, és amely városunk lakosságának számottevő hányadát iskolázatlanságból következő munkanélküliségre kárhoztatja. Ezen a sokrétű problémán csak közép- és hosszú távú stratégiával lehet változtatni. Ennek egyik pillére az oktatás, felvilágosítás és nevelés, külön odafigyelve a hátrányosan megkülönböztetett gyerekek és nők helyzetére. Elindítjuk az Építsd magad programot, amelynek lényege, hogy a roma családok számukra kedvezményesen felajánlott építőanyagból saját kezűleg építsék újra házaikat, korszerű lakhatási körülményeket teremtve.

A szociális juttatások támogató rendszere csak akkor működik, ha a támogatásban részesülők számára egyénre szabott fejlődési tervet biztosítunk szakember felügyelete mellett.

Hiszek a közmunka egyénre és közösségre gyakorolt hasznos mivoltában és fontosságában, a most hitetlenkedőknek ezt bizonyítani is fogom. Arra fogok törekedni, hogy a szociális juttatások idővel minden területen csökkenjenek, a szociális szolgáltatások bővüljenek, és mindenki számára egyaránt hozzáférhetőek legyenek.

Mindenkire feladat vár

A civil szervezetek partnerek, nem pedig koloncok a városvezetés nyakán!

Változtatok az önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolatán, hiszen a közintézmények és a vállalkozók tevékenysége közti űrt töltik be.

A civil szervezeteknek megfelelő körülményekkel rendelkező székházat biztosítunk, amelyet jelképes összegért bérelhetnek. A pályázatok útján elnyerhető támogatások összegét növeljük, az elbírálásukat igazságossá tesszük.

Az infrastrukturális és anyagi támogatáson túl a civil szervezetek szakmai tapasztalatát a város fejlődésének javára használjuk, úgy, hogy egy árnyékönkormányzatot alakítunk ki. Ennek a szakmai szerveződésnek az lesz a feladata, hogy a várost érintő kérdésekben állást foglaljon és javaslatokat fogalmazzon meg, melyeket majd a városi tanács elé terjeszthetünk határozatjavaslatok formájában: a városi zöldövezetek felügyelete, a szociális és romaprogramok lebonyolítása, tömegsport, gyermek- és családi programok, kulturális és művészi programok.

Városunkban az egyházak fontos közösségszervező funkciót töltenek be, oktatási és szociális intézményeket működtetnek. Az önkormányzatnak kötelessége segíteni, támogatni ilyen irányú tevékenységüket. Az eddig vissza nem szolgáltatott egyházi ingatlanok ügyének megoldását is kiemelt fontossággal kezeljük.

Marosvásárhely, az erdélyi turizmus szíve

Városunkat fekvése és adottságai alkalmassá teszik arra, hogy az erdélyi turizmus központja legyen!

Ehhez elsősorban alkalmas infrastruktúrára és eredményes városmarketingre van szükség. Ezért felújítjuk történelmi örökségünket és maximálisan kihasználjuk a szórakoztató létesítményeket. Javítjuk a repülőtér megközelíthetőségét az elővárosi vasúttal és sűrűbb autóbuszjáratokkal.

Korszerű és hatékony turisztikai stratégiát dolgozunk ki. A Marosvásárhely brandnek fel kell kerülnie a világ turisztikai térképére, turisztikai információs portálokra és az idegenforgalmat segítő kijelzőkre. Nagyobb figyelmet fordítunk a konferencia- és egészségügyi turizmus lehetőségeire. Marosvásárhelynek sürgősen ki kell dolgoznia a saját marketingtervét és városimázsát.

Olyan szórakoztató létesítményt és élményfürdőt építünk Marosvásárhelyen, amely közép-kelet-európai viszonylatban is versenyképes, a belföldi és a külföldi vendégek számára egyaránt okot ad arra, hogy több éjszakát töltsenek városunkban. A kb. 50 millió eurós beruházást európai uniós pályázatok által, kormányzati támogatással valósítjuk meg, szoros együttműködésben a város és környezetének idegenforgalmi szereplőivel. A marosvásárhelyi aquapark közvetlen módon több száz, közvetett módon pedig több mint ezer új munkahely létrehozását teszi lehetővé.

A nagyvárosi övezet a jövő záloga, Vásárhely 2020-ban

A nagyvárosi övezet az a projekt, amely a következő évtizedben jelentősen meg fogja határozni a város fejlődését. A Maros Megyei Tanáccsal és a környező településekkel együttműködve kell ezt megvalósítani.

Marosvásárhely, régiónk egészségügyi fellegvára

Városunk egyik legerősebb védjegye az egészségügy. Úttörő orvosi beavatkozások, gyógyszergyárak, egészségügyi felszerelések fejlesztése, képzések indokolják, hogy további fejlesztéseket kell eszközölni az egészségügy területén, akár új kórházak, klinikák, kutatóközpontok létesülésének támogatásával. Így az egészségügyi szolgáltatásokat jelentősen bővíthetnénk, ugyanakkor munkát biztosítanánk a szakorvosoknak, meggátolva az elvándorlásukat. Egészség prevenciós és egészségügyi népszerűsítő programokat fogunk megvalósítani és támogatni, továbbá kiemelt figyelmet fordítunk az otthoni beteggondozással foglalkozó intézmények támogatására.

Lájkold a várost!

Ahhoz, hogy Marosvásárhely a mai értelemben lájkolható legyen, az elszalasztott lehetőségek helyett újakat kell keresnünk.  Lehet aquaparkunk, akárcsak Brassónak, lehet parkolóházunk akárcsak Kolozsvárnak, és lehet jobb, olcsóbb közszállításunk, mint pl. Nagyszebennek. Szervezhetünk jó zenei fesztivált, akárcsak Boncidán. Működhet valós történelmi örökségvédelem és minőségi turizmus Marosvásárhelyen, mint például a vajdahunyadi várban. Tanuljunk a környező nagyvárosoktól, hiszen az ő példájuk is mutatja, hogy lehetséges. Használjuk fel a fiatalok dinamizmusát, energiáját! Ahhoz, hogy lájkolhatók legyünk, ki kell használnunk a meglévő, de elhanyagolt lehetőségeinket.

A sportinfrastruktúránkat sem hagyhatjuk hanyatlani, a korcsolyapályák, a régi stadion felújítása, a szaladópályák kialakítása, bicikliutak megépítése mind a közös családi programokat szolgálják. A játszóterek korszerűsítési munkálatait tovább kell vinni, és a kevésbé forgalmas helyen lévőket fel kell újítani. S bár a futball kétségtelenül mindannyiunk számára fontos, újra kell gondolni a futballcsapat finanszírozását. Nem megszüntetni kell, hanem a költségeit racionalizálni. Ugyanígy javítani a tömeg- és az egyéni sportok finanszírozását.

A Május 1. strandot be fogjuk fedni, és professzionális fedett uszodát építünk.

Növeljük a lakónegyedi sportlétesítmények számát, valamint a játszótereken kosárpalánkot és pingpongasztalokat állítunk fel. A lakónegyedekben, például a Tudor negyedben is szükség van uszodára, hogy a lakhelyhez közel legyen sportolási lehetőség a gyerekek és felnőttek számára. A Tudor negyeden keresztül vezető bekötőút fölötti erdőt is ki kell alakítani, a Somostetőhöz hasonlóan, ám a természetet védve ─ futópályákkal, játszóterekkel, háziállatkerttel és állatsimogatóval. Ugyanakkor az Egyesülés negyedbe is kell játszótér, biciklipark és a fiatalok számára terek, ahol sportolhatnak, találkozhatnak.

Miénk a jövő: több lehetőséget az ifjúságnak

A jelenlegi városvezetés problémás területnek véli a fiatalokat, nem beszéli a nyelvüket és nem érti, mit akarnak. Be kell vonni őket a döntéshozatalba és a munkába. 20-30 év múlva ezek a fiatalok fogják vezetni a várost, és Marosvásárhely fejődése arról szól, hogy most mennyit fektetünk a fiataljainkba.

Bevonjuk az ifjúsági szervezeteket a döntéshozatalba és támogatjuk az ifjúság önszerveződési projektjeit. Velük együtt dolgozzuk ki a város ifjúsági stratégiáját, amelyet a városi intézmények, szervezetek is beépítenek működésükbe. Az első és úttörő lépést meg tudjuk tenni, de szükség van a szülők, pedagógusok, oktatási intézmények és vállalkozók hozzájárulására is.

Ki fogjuk egészíteni az oktatási rendszert olyan iskola melletti oktatási tevékenységekkel, amelyek hasznosak és segítik a gyerekeket a különböző készségek elsajátításában. Az önkormányzatnak kötelessége ezeket felkarolni, mert ha a hazai oktatási rendszert nem is tudjuk Marosvásárhelyen megváltoztatni, a mi fiataljainkat versenyelőnyhöz tudjuk juttatni.

Versenyképes, a munkaerőpiac keresletének megfelelő, minőségi szakoktatás bevezetését kell kezdeményezni.

A tanulókra is figyelünk: tankönyvtámogatásokkal, diákkollégiumok építésével (első körben a létező kornisai bentlakások bővítésével tudunk új szobákat nyerni), valamint városi ösztöndíjrendszer bevezetésével is stimulálni szeretnénk a fiatalságot arra, hogy szülővárosukban maradjanak.  Ki kell használni és kiteljesíteni a nemzetközi kapcsolatokat: testvérvárosok, csereprogramok, önkéntes szolgálatok, mobilitási programokkal.  De elfogadhatatlan, hogy az egyetemistákat külföldnek taníttatjuk és exportáljuk. Vissza kell állítani a tanulás és egyetemi oktatás egykori fényét, mert a tanulás érték, és egyben lehetőség is.

Állásbörzékkel, nyílt napokkal, hasznos és tartalmas szakmai gyakorlatokkal segítjük a fiatalokat az első munkahely megtalálásában. A munkáltató szempontjából a legnagyobb problémát a hiányos nyelvtudás és a tapasztalat hiánya jelenti. Ezért kellenek már az oktatás ideje alatt az önkéntes munkák, hasznos szakmai gyakorlatok, részmunkaidők. Az első követendő példa a polgármesteri hivatal kell legyen egy olyan gyakornoki program megvalósításában, amely valós, használható tapasztalatot nyújt a diáknak.

Marosvásárhelynek szinte minden szakterületen vannak elismert vállalkozói. Segítsük egymást, a közösségünket abban, hogy ezeket a tapasztalatokat átadjuk a fiataloknak, ösztönözzük őket, hogy saját vállalkozásba kezdjenek és tanítsuk meg nekik a munka szeretetét. Ők lesznek néhány éven belül a legértékesebb erőforrásaink és a jövőnk záloga.

A fiataloknak olyan szórakozóhelyekre van szükségük, ahol biztonságban vannak, elvárásaiknak megfelelően szórakozhatnak, és ami a pénztárcájuknak is megfelel. A fiataljainkra vigyáznunk kell, ezért is tartom fontosnak a prevenciós programokat és a széles körű tájékoztatást számukra.

Az iskolák városa

Az erős közösség jövője a megfelelő színvonalú oktatás. Átláthatóvá és gördülékennyé teszem a polgármesteri hivatal és a város oktatási intézményei közötti kapcsolatot. A marosvásárhelyi magyar nyelvű oktatást több szinten is erősíteni kell.

Vannak eredményeink, melyekre építeni lehet. A Bolyai Farkas Elméleti Líceum és a Református Kollégium mellé létrehoztuk a Római Katolikus Líceumot. Az óvodai és általános iskolai képzés terén a meglévő központi, magyar nyelvű iskolák mellett minden negyedben kialakítjuk a magyar tannyelvű általános iskolák rendszerét. A szakiskolai képzést bővíteni kell, magyar iskolaközpontokat kell kialakítani. Növelni kell az iskolák karbantartására és fejlesztésére irányuló önkormányzati támogatást. Egyetlen iskolát sem hagyunk betört ablakkal, omladozó falakkal, bebútorozatlan, gyengén felszerelt termekkel, korszerűtlen sportpályákkal.

A líceumi oktatás meglévő struktúráit tovább kell fejleszteni, a város és a régió egyetemeinek magyar tanszékeivel a kapcsolatot szorosabbá kell tenni, az értelmiségnek biztosítani kell az itthon maradás feltételeit. Néhány száz külföldi egyetemista választja évente a marosvásárhelyi egyetemeket, de ennél jóval több fiatalt kell más városokból és főként Nyugat-Európából idevonzani.

A teljesen hiányzó magyar nyelvű esti képzést vissza kell állítani, a piacigény szerinti szakoktatással történő párosítással. El kell indítani a felnőttképzést és az átképzési programokat, kihasználva az Európai Unió Élethosszig tartó tanulás (LLL) pályázati lehetőségeit.

Marosvásárhely magyarul is beszél

A magyar nyelv használata nem kiváltság, a város lakosai felének az anyanyelve ez, melyet mindenkinek tiszteletben kell tartania.  Pontot kell tenni a huszonöt éve húzódó vitára. A megválasztásom utáni első 100 napban kihelyezzük a kétnyelvű utcanévtáblákat. Azon leszek, hogy legyenek magyar nevet viselő iskolák, utcák és az ügyintézés folyamatában lehessen a magyar nyelvet is használni. Ugyanakkor angol és német információs táblákat is elhelyezünk, hogy a városunkba remélhetőleg egyre nagyobb számban érkező külföldiek is könnyebben tájékozódhassanak.

Segítem a helyi önkormányzat alkalmazásában lévő dolgozókat abban, hogy a román és magyar nyelv mellett legalább egy közhasználatú idegen nyelvet is elsajátítsanak.

Valós kétnyelvűséget honosítunk meg. Biztosítani kell ezenkívül a polgármesteri hivatal alárendeltségébe tartozó intézmények (a Művelődési Ház, a Marosvásárhelyi Ingatlan- és Piackezelő Kft., az önkormányzati öregek otthona, a hivatalosan Kulturális és Tudományegyetemnek nevezett népfőiskola, valamint az iskolák) teljes kétnyelvűségét.