• sâmbătă, 21 mai 2016
  • Știri
  • civilvasar_b
  • civil vasar

„Organizaţiile neguvernamentale joacă un rol important în viaţa unei localităţi, comunităţi. Prin activitatea lor asigură condiţii mai bune de viaţă locuitorilor oraşului, astfel merită recunoştinţă şi atenţie sporită”- a declarat Soós Zoltán candidat independent la primărie. A mai adăugat că în calitate de conducător al oraşului ar dori să îmbunătăţească relaţia dintre societatea civilă şi administraţia locală. „Aş dori să folosesc în favoarea Târgu Mureşului experienţa profesională a organizaţiilor non-profit, din acest motiv susţin formarea unui consiliu consultativ al organizaţiilor neguvernamentale. Acest corp profesional, va avea scopul de a adopta poziţie şi de formula propuneri în chestiunile care vizează oraşul, cum ar fi desfăşurarea programelor sociale şi pentru rromi, gestionarea zonelor verzi din oraş sau programe culturale. Ideile, propunerile ar fi înaintate consiliului oraşului în forma proiectelor de hotărâri.”
Soós Zoltán s-a mai oprit asupra faptului că organizaţiilor neguvernamentale, care nu au sediu propriu, trebuie să li se asigure o clădire de birouri cu condiţii corespunzătoare.
Candidatul la primărie a mai relatat, că se bucură, că la Târgu Mureş s-a reuşit şi în acest an să se organizeze târgul ONG, la care azi va participa personal.