Scrieți-ne opinia:

Vizitați-ne în centrul de campanie:

Târgu Mureș, str. Revoluției nr. 1.

Mandatar Financiar: Tavaszi G. Emese Ibolya, CNP: 2620806264362
Codul unic de identificare a amandatarului financiar: 24160562