• ketnyelvuseg

Şchioapătă multiculturalismul la Târgu Mureş. „Ar trebui să vedem utilizarea limbii maghiare nu ca şi privilegiu, având în vedere că este limba maternă a jumătate din oraş şi li se cuvine ca denumirile străzile, spaţiilor public, instituţiilor să fie trecute şi în limba maghiară şi să fie serviţi şi în limba maghiară în instituţiile publice potrivit drepturilor asigurate de lege„- a arătat Soós Zoltán candidat independent la primărie. A subliniat, că gâlceava care ţine de 15 ani privind amplasarea denumirilor bilingve ale străzilor. „În primele 100 de zile de la alegerea mea vor fi amplasate denumirile bilingve ale străzilor„- a promis Soós Zoltán.

Candidatul independent la primărie a subliniat, consideră că este important ca în oraş să fie mai multe şcoli şi străzi care poartă nume maghiare, iar pe panourile informative textele să poată fi citite şi în limba maghiară. A obiectat că panourile informative din oraş nu sunt în continuare schimbate, deşi primăria a primit cu 3 luni în urmă traducerile corecte şi au promis amplasare noilor panouri.

Soós Zoltán a mai specificat că va face demersuri ca limba maghiară să poată fi utilizată în procesul administrativ, iar instituţiile subordonate primăriei să fie asigurat bilingvismul.