Informații despre vot

https://sooszoltan.ro/wp-content/uploads/2020/02/szavazas-2.jpeg

Alegerile municipale de la 27 septembrie 2020 vor avea loc în condiții speciale. Astfel, pentru că protejarea sănătății alegătorilor este o prioritate majoră, vor fi aplicate anumite măsuri specifice pentru asemenea situații. Pentru a simplifica cât mai mult posibil exercitarea dreptului la vot, vă rugăm să citiți informațiile de mai jos.

Să avem grijă unii de ceilalți și să avem grijă și de votul nostru!

La 27 septembrie să votăm în siguranță!
 • Există dezinfectant în fiecare secție de votare,
 • se măsoară temperatura înainte de intrare,
 • persoanele suspectate de virus pot vota într-o cabină separată,
 • vor exista panouri din plastic care separă comisia de vot de alegători și de cabinele de votare,
 • ștampilele vor fi dezinfectate după fiecare alegător.
Pentru siguranța tuturor este important să:
https://sooszoltan.ro/wp-content/uploads/2020/09/ikon1-1-160x160.png
Ne dezinfectăm mâinile înainte de a vota!
https://sooszoltan.ro/wp-content/uploads/2020/09/ikon2-1-160x160.png
Păstrăm o distanță de 1,5 metri!
https://sooszoltan.ro/wp-content/uploads/2020/09/ikon3-1-160x160.png
Purtăm mască!
Unde și când puteți vota?

La 27 septembrie, între orele 07:00 și 21:00. Fiecare alegător poate vota la circumscripția care este arondat în funcție de adresa de domiciliu sau la o urnă mobilă.

Cine poate vota?

La alegerile municipale pot vota toți cetățenii români care au cel puțin 18 ani și au domiciliul stabil în Târgu Mureș, precum și cei care au viză de flotant în oraș.

Ce documente sunt necesare pentru a vota?

Puteți vota cu o carte de identitate valabilă (sau buletin de identitate) sau cu o dovadă temporară a adresei (flotant). Nu se poate vota cu pașaport.

Cine poate cere o urnă mobilă și cum?

Alegătorii bolnavi sau cei care au probleme de mobilitate pot solicita urna mobilă prin depunerea unei cereri în scris, după cum urmează:

 • Cererea va fi depusă la circumscripția de care aparține alegătorul cu handicap / bolnav, cu condiția ca acesta să aibă reședința permanentă sau temporară în localitatea respectivă.
 • Cererea- scrisă de mână sau tipărită- poate fi depusă la circumscripția electorală la data de 26 septembrie 2020, între orele 18:00 și 20:00.
 • Cererea scrisă trebuie să fie însoțită de o copie a documentelor medicale care atestă boala sau incapacitatea motorie.

Cererea, împreună cu o copie a documentului medical, poate fi depusă de oricine în locul solicitantului!

Cererea scrisă trebuie să includă următoarele date:

 • numele complet (nume și prenume),
 • CNP
 • adresa de reședință permanentă sau temporară (flotant)
 • seria și numărul cărții/buletinului de identitate
 • data și semnătura olografă (scrisă de mână) a solicitantului

Persoanele cu dizabilități, aflate la spital sau într-un centru medical de îngrijire, pot solicita o urnă mobilă doar în cazul în care reședința lor permanentă sau temporară se află în  localitatea în care sunt spitalizați.

În cazul în care mai mult de 200 de persoane solicită o urnă mobilă într-un spital sau într-o casă de bătrâni, cererile vor fi scrise de conducerea instituției în ziua de 26 (sâmbătă) între orele 18:00 – 20:00 la secția de votare desemnată de biroul de circumscripție al municipiului respectiv.

Mai jos găsiți două exemple de cereri, una pentru urna mobilă solicitată pentru o casă sau un apartament, și a doua pentru a fi folosită de spitale sau centrele de plasament.
Cerere domiciliu Cerere spital/centru plas.

La ce trebuie să fim atenți?

Veți primi 4 buletine de vot în secția de votare: buletinele de vot pentru candidații la Primărie, candidații la Consiliul Județean, consilierii locali și consilierii județeni.

Aveți mare grijă să ștampilați în interiorul unui singur pătrat pe buletinul de vot, altfel, votul dumneavoastră va fi invalid. Numele Soós Zoltán este la numărul 11, puneți ștampila fix în interiorul pătratului.

https://sooszoltan.ro/wp-content/uploads/2020/02/triangle-blue.png