Program

Sa fie ordineReînnoim orașul, protejăm patrimoniul

https://sooszoltan.ro/wp-content/uploads/2020/07/bolyai-1280x854.jpg

Întreținerea drumurilor, străzilor, trotuarelor

Vom pune capăt acelei practici a actualei administrații de a reabilita și asfalta drumurile doar din zonele din care Primarul speră voturi. Există în oraș 37 de străzi încă neasfaltate. Reparațiile de străzi și trotuare sunt esențiale întrucât duc la eficientizarea traficului in principal iar in subsidiar cresc confortul și starea generală de bine. În perioada 2021-2024 vom implementa un program de reabilitare a trotuarelor în cartierele Ady, Unirii și Mureșeni.

Reabilitare termică și înfrumusețarea blocurilor de locuințe

  • Vom oferi sprijin real târgumureșenilor care locuiesc în blocuri ce au nevoie de reabilitare termică a clădirilor.
  • Programul de reabilitare va fi bine stabilit după o agendă publică, la solicitarea asociațiilor de proprietari, iar partea financiară va deveni transparentă.
  • La izolarea termică a clădirilor nu contează doar eficiența energetică. Aceste lucrări ne oferă o posibilitate unică pentru îmbunătățirea imaginii estetice a orașului, pentru crearea unui mediu plăcut și sigur pentru locuitori sau turiști. Vom elabora un regulament în conformitate cu planul urbanistic al orașului.
  • Vom sprijini conversia acoperișurilor în ”acoperișuri verzi” și transformarea lor în grădini cu scopul de a deveni spații comunitare, pentru toate clădirile unde aceste investiții sunt posibile.

Să protejăm și să întreținem monumentele istorice ale orașului

Vom dezvolta un sistem de reglementare a taxelor și a finanțărilor, care va crește interesul proprietarilor de a proteja patrimoniul cultural. Proprietarii imobilelor de patrimoniu nu trebuie să considere un dezavantaj deținerea unei astfel de clădiri. Proprietarii care vor reabilita exteriorul clădirilor din surse proprii vor beneficia de sprijin.

Vom reda vechea strălucire a clădirilor cu caracter din oraș

Menținerea caracterului istoric al orașului nu implică numai lucrări de mentenanță și de reabilitare a clădirilor. Hidranții vechi de o sută de ani care mai există în oraș, capacele de canalizare, gardurile de piatră și cele din fier forjat, străzile micuțe cu piatră cubică contribuie împreună la imaginea specifică orașului. Vom elabora un set de reglementari necesare protejării acestora. Fiecare statuie și monument amplasat pe domeniul public va fi iluminat în timpul nopții.

Vom monta plăcuțe informative multilingve pe statuile și clădirile publice

Vom demara amplasarea plăcuțelor informative în mai multe limbi în fiecare loc al unui eveniment important în viața orașului sau care are legătură cu o personalitate marcantă a Târgu Mureșului. Cetățenii orașului sau turiștii vor avea posibilitatea de a afla informații relevante privind personalitatea reprezentată de o statuie, importanța acesteia precum si despre artistul care a creat-o. Aceste informații vor fi accesibile prin intermediul unui cod QR și pe telefonul mobil.

Vom da o nouă destinație fostelor centrale termice din cartiere

Aproape în fiecare cartier există câte o clădire în care, în urmă cu câteva decenii, funcționa centrală termică a ansamblului de blocuri. O parte din acestea au fost privatizate iar altele sunt dezafectate și în paragină. După o analiză atentă privind situația acestora din punct de vedere juridic, vor urma consultări cu organizațiile civile ce activează in zona de urbanism pentru identificarea unei noi destinații pentru aceste imobile părăsite și nefolosite. Luând în considerare starea clădirilor, a dotărilor existente precum și a posibilității de extindere, respectiv nevoile sociale, ne propunem să le redăm utilizării prin transformarea acestora în centre comunitare pentru persoane de vârsta a treia, centre de socializare și de activități pentru copii cu dizabilități sau cu nevoi speciale sau, de ce nu, ca centre cultural pentru cartiere.

Calea ferată să nu fie o piedică

Ne-am obișnuit să privim calea ferată care ne traversează orașul ca fiind o problema si nicidecum un element important. Trenul este un mijloc de transport sustenabil și ecologic, accesibil pentru fiecare târgumureșean. Ne dorim să poată deveni parte din transportul suburban și local.

Un tren suburban ar ușura deplasarea navetiștilor din localitățile învecinate către locurile de muncă. Ca acest obiectiv să fie atins, vom căuta să colaborăm cu toți factorii de decizie importanți, și anume Căile Ferate Române, Ministerul Transporturilor, Zona Metropolitană Târgu Mureș și Consiliul Județean Mureș. Este o problemă ce a devenit deja stringentă și care, odată rezolvată ar ușura mult confortul locuitorilor orașului.

  • Vom lua legătura cu toate instituțiile implicate pentru a muta în subteran bucata cuprinsă intre Gara Mare și Gara Mică.
  • Împreună cu Asociația Zona Metropolitană Târgu Mureș vom realiza un studiu de impact  privind începerea construcției aferente unui tren suburban. Prin legarea orașelor Luduș-Reghin, respectiv deservirea localităților în care funcționează parcuri industriale, mobilitatea și conectivitatea regiunii ar deveni mai eficientă și mai ieftină.
  • Prin integrarea mijloacelor de transport feroviar în transportul public apare necesitatea înființării de noi stații atât în Târgu Mureș cât și localitățile tranzitate. Odată creată infrastructura, prin sincronizarea trenurilor care ar servi ca transportul public și prin încurajarea cetățenilor să utilizeze preponderent bicicletele mobilitatea ar crește și ar scădea blocajele de trafic.

Vom rezolva situația clădirilor și a construcțiilor 

În fiecare zonă a orașului găsim clădiri, construcții părăsite și deteriorate care merită o soartă mai bună. Fraza ”Nu este proprietatea orașului” nu mai poate fi folosită ca scuză. Aceste imobile, atât prin funcția pe care o au, cât și prin exteriorul lor pot deveni din nou parte importantă din viața orașului. Vom solicita preluarea și transferarea dreptului de proprietate asupra clădirilor statului iar pentru imobilele aflate în proprietate privată vom recurge la majorarea impozitului aplicabil clădirilor neîngrijite.

https://sooszoltan.ro/wp-content/uploads/2020/02/triangle-blue.png