Termeni și condiții de confidențialitate

INFORMARE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

Soós Zoltán candidează ca și independent la funcția de primar al Municipiului Târgu Mureș. Astfel este și operatorul oficial al acestui site. Datele prelucrate pe site-ul www.sooszoltan.ro nu vor fi predate cu nici un scop unei terțe.
Dacă aveți întrebări sau solicitări referitoare la datele Dvs. cu caracter personal vă rugăm să ne contactați pe adresa: press@sooszoltan.ro.

Având în vedere intrarea în vigoare la data de 25 mai 2018 a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „Regulamentul”), precum și art. 9 din Legea nr. 190/2018 (denumită în continuare “Legea”) și art. 6 alin. (4) și (5) din OUG nr. 6/2019 (denumit în continuare ”OUG”), Operatorii în calitate de partide politice se obligă să respecte principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate și obligațiile ce le revin în baza Regulamentului, a Legii și a OUG, precum și drepturile persoanelor vizate prevăzute de Regulament.

În acest sens, Operatorul pune la dispoziția dumneavoastră prezenta informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului sooszoltan.ro.

VOLUNTARI

1. Scop prelucrare date cu caracter personal și temei legal
Utilizăm datele dumneavoastră numai în conformitate cu prevederile legale aplicabile și cu prezentele indicații privind protecția datelor. Prezenta secțiune descrie scopul pentru care sunt colectate și prelucrate datele cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea principiului legalității, conform art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulament, persoana vizată dându-și consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru scopul specific arătat în această secțiune. Prin alăturare ca și voluntar la acțiunile descrise, persoana vizată și-a exprimat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către Operatori. Arătăm faptul că prezenta informare respectă şi prevederile legislației interne, respectiv art. 9 din Lege.

Scopul specific pentru care persoana vizată își dă consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin completarea FORMULARULUI DE VOLUNTAR este pentru a fi informată cu privire la proiectele, evenimentele și orice acțiuni politice susținute și promovate de Operator în prezent și în viitor.

Pentru a vă informa cu privire la proiectele și evenimentele următoare ale Operatorului, vă dați acordul prin completarea datelor să vă contactăm telefonic, prin sms și prin transmitere de e-mail-uri.

Operatorul colectează, procesează și stochează date cu caracter personal în scopul utilizării lor în campaniile politice, precum și în orice alte activități politice prezente şi viitoare pe care le va derula. Operatorul colectează datele personale pentru a le utiliza în scopuri politice și pentru a-și crea o imagine asupra electoratului din România.

2. Date cu caracter personal prelucrate
Datele cu caracter personal cu privire la a căror prelucrare își dă consimțământul persoana fizică vizată, care va completa formularul de voluntariat și care vor fi colectate și prelucrate de Operator sunt următoarele: nume, prenume, e-mail și număr de telefon.

3. Cum folosim datele
Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai justificat, cu consimţământului dumneavoastră, în baza interesului nostru legitim, precum şi dacă este aplicabil conform unui temei legal în următoarele modalități:

  • pentru a vă trimite mesaje în legătură cu campaniile și orice alte acţiuni politice ale noastre – în desfășurarea activităților noastre care urmăresc realizarea obiectivelor prevăzute de dreptul constituţional sau de dreptul internaţional public ori funcţionarea sistemului democratic și avem un interes legitim să informăm electoratul despre acțiunile Operatorului;
  • pentru a vă contacta pe diverse subiecte, întrebări, chestionare – în desfășurarea activităților noastre care urmăresc realizarea obiectivelor prevăzute de dreptul constituţional sau de dreptul internaţional public ori funcţionarea sistemului democratic și avem un interes legitim să interacționăm cu electoratul;
  • pentru a observa și analiza intențiile de vot și opiniile politice – în desfășurarea activităților noastre care urmăresc realizarea obiectivelor prevăzute de dreptul constituţional sau de dreptul internaţional public ori funcţionarea sistemului democratic și avem un interes legitim să înțelegem electoratul și să identificăm susținătorii Operatorului;
  • pentru a vă trimite și realiza sondaje pe care le vom analiza în desfășurarea activităților noastre care urmăresc realizarea obiectivelor prevăzute de dreptul constituţional sau de dreptul internaţional public ori funcţionarea sistemului democratic;
  • pentru prelucrarea cererilor de înscriere și administrarea listelor de membri – în baza interesului nostru legitim de a avea o bază de date a voluntarilor, membrilor, simpatizanților și susținătorilor;
  • pentru a vă trimite informații despre activitățile caritative sau de strângere de fonduri organizate de Operator – în desfășurarea activităților noastre care urmăresc realizarea obiectivelor prevăzute de dreptul constituţional sau de dreptul internaţional public ori funcţionarea sistemului democratic și avem un interes legitim să asigurăm finanțarea Operatorului;
  • pentru procesarea donațiilor și verificarea legalității acestora – avem un interes legitim să procesăm donațiile și o obligație legală să verificăm legalitatea acestora;
  • pentru realizarea cercetărilor de piață/sondaje – avem un interes legitim pentru a observa direcția politicii generale în România
  • pentru întocmirea listelor de voluntari, susținători pentru candidații la alegerile europene, naționale sau locale.

4. Contact
Dacă aveți întrebări despre protecția datelor, vreți să vă exercitați drepturile sau pretențiile privind datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne adresați la adresa de email: press@sooszoltan.ro.

5. Drepturile persoanei vizate
Operatorul vă informează că aveți următoarele drepturi privind prelucrarea datelor cu caracter personal: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de retragere a consimțământului, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere dacă v-au fost încălcate drepturile cuvenite în raport cu protecția datelor (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucării Datelor cu Caracter Personal, Bld. G-ral. Gheorghe Magheru, Nr. 28-30, București, Sector 1).

6. Perioada pentru care datele sunt stocate
Datele astfel colectate, prin intermediul acestui formular de voluntariat, vor fi stocate de Operator în format digital în baza lor de date pe perioadă nedeterminată, până la retragerea consimțământului. Tabelele pe suport de hârtie vor fi distruse prin mijloace ireversibile în termen de 6 luni de la colectare, după ce respectivele date au fost preluate în format digital în baza de date a Operatorilor.

7. Aspecte privind transmiterea datelor astfel colectate către terți
Datele cu caracter personal astfel colectate nu vor fi transmise către terţi ci vor fi folosite doar de către Operator.

8. Aspecte privind arhivarea și ștergerea datelor cu caracter personal
Operatorul va adopta măsuri de securitate tehnică și organizatorică privind arhivarea listelor de voluntari în format digital. Arhivarea se va face cu respectarea dispozițiilor din dreptul național.
Membrii din echipele Operatorilor care au acces la tabele pentru introducerea datelor în baza de date vor semna declarații de confidențialitate privind datele cu caracter personal colectate și prelucrate. Datele vor fi șterse la cererea expresă a persoanei vizate.

https://sooszoltan.ro/wp-content/uploads/2020/02/triangle-blue.png