Program

Legyen rend!Zöld Marosvásárhely

https://sooszoltan.ro/wp-content/uploads/2020/07/19-fa-ultetes-1280x853.jpg

Mindenkinek joga van az egészséges környezethez. Gyermekeinket egészséges, inspiráló és természetközeli környezetben szeretnénk nevelni, Marosvásárhelyen erre viszont nincs igazi lehetőségünk. Nagyon sok dolognak kell megváltoznia ahhoz, hogy Marosvásárhely zöld, élhető, a fenntartható fejlődés alapvető elvei szerint működő város legyen. Szokták mondani, hogy újra kell gondolni a város fejlesztési stratégiáját, de ami a legfontosabb, végre is kell hajtani az ebben foglalt intézkedéseket. Marosvásárhely Fenntartható Fejlesztési Stratégiáját 2002-ben hagyták jóvá, a dokumentum ma is elérhető a város honlapján. Annak ellenére, hogy a helyi akciócsoport elnöke a jelenleg is regnáló polgármester volt, az esetek döntő többségében kísérlet sem történt arra, hogy a stratégiában előírt intézkedéseket végrehajtsák. Marosvásárhelynek a lehető legrövidebb időn belül új Fenntartható Fejlesztési Stratégiára van szüksége, amit különösen aktuálissá és fontossá tesz az új európai zöld megállapodás (European Green Deal), mely a célok mellett forrásokat is rendel a fenntartható fejlesztési célok eléréséhez.

A légszennyezés csökkentése politikai akarat kérdése

 • Marosvásárhelyen rendkívül rossz a levegő minősége és ez elsősorban az ipari létesítményeknek (főként a vegyipari kombinátnak), illetve a gépjárműforgalomnak tudható be. Az elsődleges feladat ezzel kapcsolatban az, hogy a város lakossága reális és azonnali képet kapjon a helyzetről. Ennek biztosítására a város kritikus pontjain látható és online is hozzáférhető mérőműszereket fogunk kihelyezni, amelyek lehetővé teszik a helyzet alakulásának nyomon követését.
 • Elengedhetetlen a vegyipari kombinát károsanyag-kibocsátásának visszaszorítása. Ezzel kapcsolatban egyszer és mindenkorra véget kell vetni a kompromisszumoknak, százezrek egészsége nem áldozható fel az üzleti nyereség érdekében. 2030-ig vagy teljesen megszüntetik a kombinát egészségre gyakorolt hatását, vagy meg kell hozni a döntést és be kell zárni a gyárat.

Új életet adunk a Poklos-pataknak

A Poklos-patak jelenlegi állapotában a város szégyenfoltja, ám egy egész sor kiaknázatlan lehetőséget rejt magában. Évtizedek óta léteznek rehabilitációjára vonatkozó tervek, de egyiket sem sikerült megvalósítani. Az európai trendeknek megfelelően a Poklos-pataknak a város ékkövévé kell válnia, olyan zöld folyosóként szelve át Marosvásárhelyt, melyet bicikliút és sétáló utak, rekreációs övezetek kísérnek végig. Vissza kell adni a meder jelentős részének a természetes jellegét, meg kell szüntetni a szennyezési gócokat, hasznosítani kell a patak felületét.

Új zöldövezeteket alakítunk ki

Marosvásárhely egyik nagy problémája a zöld övezetek alacsony aránya és parkok hiánya. Az egy főre eső zöld felületek nem haladják meg a 15 négyzetmétert, míg Beszterce esetében minden lakosra 34, egy nagyváradi lakosra 22 négyzetméter zöld felület jut. A Somostető korlátozottan látja el ezt a feladatot, de közel sem elégséges egy ekkora város számára. Új zöldövezetek kialakítására van szükség. Véget vetünk az önkormányzat tétlenkedésének, hiszen már több mint 20 éve kijelölték a megoldás irányait. Nagyméretű zöldövezet kialakítására van lehetőség a Maros folyásának mentén a város teljes hosszában, a méntelep (Lovarda) és a régi Maros-kanyar területén, valamint a Poklos-patak és a Turbina-árok mentén.

Erdőt telepítünk a város köré

A szomszédos községek önkormányzataival szoros együttműködésben erdősítési programot indítunk annak érdekében, hogy a város körül zöld gyűrű alakuljon ki.

Megállítjuk a fák mészárlását, minden kivágott fa helyett kettőt ültetünk

Az önkormányzat rendkívül felelőtlenül kezelte a meglévő zöldövezetek, és különösen rosszul az öreg fák kérdését. Minden egyes fa indokolatlan kivágása visszavonhatatlan kárt okoz a városképnek, hiszen évtizedeknek kell eltelnie ahhoz, hogy ugyanaz a lombkorona kialakuljon. A civilizált európai városokhoz hasonlóan ezentúl Marosvásárhelyen is csak végső esetben fogunk eljutni a fák kivágásához, ezeket a városkép értékes elemeiként fogjuk kezelni, megmentésükre minden szakmai lehetőséget igénybe fogunk venni. Hasonlóan fontos a városkép és a lakók komfortérzésének szempontjából a meglévő fák metszésének szakszerű kivitelezése. Átmeneti időszakra „fakivágási moratóriumot” vezetünk be, és csak azoknak a fáknak a kivágását engedélyezzük, amelyek veszélyeztetik az ott élők és arra járók testi épségét. Az évente elvégzett csonkolás jellegű metszési gyakorlatnak véget vetünk, új városi fametszési szabályzatot készítünk.

Somostető

A Somostető a vásárhelyiek egyik kedvenc helye és pillanatnyilag az egyetlen természetközeli rekreációs jellegű területe a városnak. Az erdő természetvédelmi terület és a levegő minőségének egyik letéteményese Marosvásárhelyen. A Somostető fejlesztése a természeti értékek tiszteletben tartásával és az erdőfelület csökkentésének elkerülésével fog történni. Az önkormányzat aktív szerepet vállal a terület védettségének megőrzésében, így biztosítva, hogy a Somostető továbbra is városunk egyik kulcsfontosságú szabadidős területe legyen természetvédelmi értékének megőrzésével.

Köztisztaság

 • Portalanítjuk az utcákat, kitakarítjuk a parkokat, rendszeres fertőtlenítő mosás révén tisztán tartjuk a játszótereket.
 • A játszóterek 5 méteres körzetében megtiltjuk a dohányzást.
 • A játszóterekről kitiltjuk a kutyákat.
 • Pénzbírságot szabunk ki azokra a kutyatulajdonosokra, akik nem takarítják össze a kutyapiszkot.
 • Félévenként lehetőséget biztosítunk a lakosságnak arra, hogy egyszerű módon megszabaduljanak a felújítási munkálatokból, építkezésekből származó hulladéktól.
 • Az illegális szemétlerakók felszámolásába bevonjuk a Helyi Rendőrséget és a Környezetvédelmi Felügyelőséget.
 • A szelektív hulladékkal való hatékonyabb gazdálkodás révén csökkenthető a lakossági hulladékok szállítási és raktározási díja.
 • Bizonyos cégek profitjának maximalizálásával szemben a lakosság elégedettségének mértékét fogjuk a sikeres hulladékgazdálkodás indikátorának tekinteni.
 • Korszerűsítjük a meglévő nyilvános vécéket a városközpontban és a Ligetben, illetve új, automata illemhelyeket helyezünk el a játszóterek közelében.

Bővítjük a város kutyás infrastruktúráját

 • A felelős kutyatartást értéknek tekintjük, a gazdák életminőségére, a gyermekek fejlődésére egyaránt pozitív hatással van. Kutyafuttatókat létesítünk a város negyedeiben, továbbá a Vízügyi Hatósággal és Marosszentgyörgy Polgármesteri Hivatalával együttműködésben a kutyák mozgásigényét kiszolgáló övezetet alakítunk ki a Maros-part cementlapok és a Hétfák közötti részén.
 • A Helyi Rendőrséggel rendszeresen ellenőriztetjük a kutyafuttatók karbantartását, az itt elhelyezett kukák meglétét és rendszeres ürítését.

A térkő az aszfalt alternatívája, nem a zöld felületeké

A biológiailag aktív zöld felületeknek nincs alternatívája. Sem műépítészeti, sem esztétikai érvek nem indokolják azokat a térátalakításokat, amelyek eredményeként Marosvásárhely köztereiről eltűntek a fák, csökkentek a füves területek. Ezért a város teljes területén Zöldítő programot indítunk el, amelyben elsősorban a lakóközösségekre fogunk támaszkodni. Velük egyetértésben jelöljük ki azokat a felületeket, amelyeket visszaadunk az élő növényzetnek.

Városi vízforrások

 • Ahonnan víz fakad, ott élet van. Marosvásárhely abban a szerencsés helyzetben van, hogy 9 forrást is nyilvántart, ezek közül négynek iható a vize. Helyi és európai uniós források segítségével revitalizációs programot indítunk a források megőrzésére és védetté nyilvánítására.
 • Ivókutakat helyezünk el a város legforgalmasabb közterein.
https://sooszoltan.ro/wp-content/uploads/2020/02/triangle-blue.png