Politica de confidențialitate

INTRODUCERE

Această Politică de confidențialitate definește modul în care Soós Zoltán, politician candidat independent la funcția de primar al Municipiului Târgu Mureș colectează, stochează și utilizează datele dumneavoastră personale atunci când accesați sau interacționați cu website-ul www.sooszoltan.ro și canalele acestuia de corespondență (email, telefon, formular de contact) – de unde obținem sau colectăm datele dumneavoastră.

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental al portalului nostru, prin urmare vom depune toate eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 și a Legii nr. 190/2018, precum și orice altă legislație referitoare la prelucrarea datelor personale aplicabilă pe teritoriul României. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadru legal îl reprezintă transparența, am pregătit acest document prin care dorim să Vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dumneavoastre cu caracter personal atunci când interacționați cu noi prin intermediul site-ului nostru web.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de confidențialitate, motiv pentru care Vă rugăm să verificați periodic conținutul acestei Politici de confidențialitate.

CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Pentru scopurile Prelucrării menționate la punctul III de mai jos, prelucrăm datele cu caracter personal ale dumneavoastră, denumite în continuare „Date cu caracter personal”. Datele cu caracter personal vor cuprinde, după caz, atât Informațiile personale ale dumneavoastră, cât şi Categoriile speciale de date cu caracter personal, astfel cum vor fi definite în cele ce urmează. „Informațiile personale” se referă la: nume şi prenume, numărul de telefon, și adresa de e-mail adresa de IP, precum şi alte date referitoare la interacțiunea cu noi.

Colectăm Datele dumneavoastră cu caracter personal direct de la dumneavoastră, în anumite împrejurări, inclusiv:

 • În momentul în care ne contactați prin intermediul formularului de contact, la inițiativa dvs. prin care
 • În momentul în care navigați, solicitați informații sau interacționați pe website-ul nostru (inclusiv adresa dvs. de IP, locația geografică, tipul și versiunea browser-ului, sistemul de operare, sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizările de pagină și căile de navigare ale site-ului)
 • În momentul în care ne comunicați voluntar, din orice motiv, Datele dumneavoastră cu caracter personal.

E-mail

Când trimiteți un mesaj la adresa de e-mail afișată pe site-ul nostru, colectăm adresa dvs. de e-mail și orice alte informații pe care le furnizați în acel e-mail (cum ar fi numele dvs., numărul de telefon și informațiile conținute în orice bloc de semnătură din e-mail).

Temei juridic pentru prelucrare: interesele noastre legitime (art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul general privind protecția datelor);

Interes legitim: Pentru a răspunde la întrebările și mesajele pe care le primim și pentru păstrarea evidenței corespondenței.

Formular de contact

Când ne contactați utilizând formularul de contact, colectăm numele, numărul de telefon și adresa de e-mail. De asemenea colectăm orice alte informații pe care ni le furnizați atunci când completați formularul de contact.

Dacă nu furnizați informațiile obligatorii cerute de formularul de contact, nu veți putea trimite formularul de contact și nu vom primi solicitarea dvs.

Temeiul juridic pentru prelucrare: interesele noastre legitime (art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul general privind protecția datelor);

Interes legitim: pentru a răspunde la întrebările și mesajele pe care le primim, pentru a păstra evidența corespondenței, și pentru a Vă contacta în vederea încheierii unui contract de voluntariat în campania electorală pentru alegerile locale din data de 9 iunie 2024.

SCOPURILE PRELUCRĂRII

Prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal în măsura permisă sau impusă de legislația aplicabilă în următoarele scopuri:

 • îmbunătățirea utilizării acestei pagini de internet, inclusiv prin identificarea oricăror erori ce apar în timpul vizitării/ utilizării acesteia de către utilizatori;
 • furnizarea de statistici anonime cu privire la modul în care este utilizată această pagină de internet către dl. Soós Zoltán, politician, candidat independent la funcția de primar al Municipiului Târgu Mureș;
 • pentru a Vă răspunde la întrebări și solicitări;
 • pentru a Vă contacta în vederea încheierii unui contract de voluntariat valabil pe perioada campaniei electorale – contactarea dvs. are loc în baza acordului dvs. prealabil exprimat prin trimiterea unei cereri prin intermediul formularului de contact al website-ului;
 • protejarea securității și gestionarea accesului la sediul nostru, sistemele IT și de comunicare, platformele online, website-urile și celelalte sisteme, prevenirea și detectarea amenințărilor de securitate, fraudelor sau a altor activități infracționale;
 • în scopul respectării hotărârilor judecătorești și exercitării și/sau apărării drepturilor noastre legale; și
 • în orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus.

Nu prelucrăm în mod intenționat datele dumneavoastră cu caracter personal sensibile. Datele cu caracter personal sensibile sunt cele care dezvăluie originea dvs. rasială și etnică, opiniile politice, convingerile religioase și filosofice, afilierea sindicală, datele genetice, date biometrice, datele referitoare la sănătate sau datele referitoare la viață sau orientarea sexuală.

Este posibil ca dvs., în exercitarea dreptului la petiționare să ne dezvăluiți în mod intenționat sau din greșeală date cu caracter personal sensibile. Dacă ne transmiteți informații sensibile, vom considera că ne-ați dat acordul expres să procesăm informațiile personale sensibile în conformitate cu art. 9 alin. (2) lit. a) din Regulamentul GDPR. Vom folosi și procesa informațiile dumneavoastră personale cu caracter sensibil în scopul ștergerii acestora.

TEMEIUL PRELUCRĂRII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Orice operațiune care echivalează cu o Prelucrare a Datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia sau a mai multora dintre temeiurile juridice de mai jos:

 • Prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră ca temei juridic pentru colectarea, stocarea și utilizarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal, astfel cum este permis de legea aplicabilă;
 • Prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract la care dumneavoastră sunteți parte, sau Prelucrarea respectivă este necesară în vederea încheierii unui contract cu dumneavoastră;
 • Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale;
 • Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale politicianului Soós Zoltán, sau ale unui terț, cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează asupra acestor interese. Utilizăm Datele dumneavoastră cu caracter personal pentru interesele noastre legitime, respectiv pentru exercitarea obligațiilor şi drepturilor noastre derivând dintr-un contract încheiat cu dvs., pentru a ne îmbunătăți performanța și modul de lucru și în scopuri administrative și de detectare a fraudei.

În cazurile în care dispozițiile legale aplicabile impun consimțământul dumneavoastră prealabil și explicit pentru Prelucrarea unor Categorii speciale de date cu caracter personal, vom prelucra datele respective doar în temeiul consimțământului dumneavoastră prealabil și explicit.

TRANSFERURI DE DATE, DESTINATARI ȘI TEMEIUL LEGAL AL ACESTOR TRANSFERURI

În desfășurarea activității noastre, vă putem transmite Datele cu caracter personal către:

 • furnizorii de servicii de telefonie;
 • furnizorii de servicii de email;
 • furnizorii de servicii IT;
 • dezvoltatorul website-ului – Webimage SRL
 • platforme specifice, inclusiv social media;

De asemenea, vă putem transmite Datele cu caracter personal către împuterniciții noștri, în principal prestatori de servicii, în vederea Prelucrării Datelor cu caracter personal în scopurile permise, în numele nostru și numai în conformitate cu instrucțiunile noastre. Deținătorul portalului va păstra controlul asupra Datelor dumneavoastră cu caracter personal și va folosi măsuri corespunzătoare de protecție, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea și securitatea Datelor dumneavoastră cu caracter personal în relația cu respectivii împuterniciți.

Altfel, vă vom transmite Datele cu caracter personal doar când ne instruiți sau ne acordați permisiunea sau când ni se impune prin legea aplicabilă sau prin cereri ale organelor judiciare sau oficiale să procedăm astfel..

Putem transfera Datele dumneavoastră cu caracter personal în afara țării. Unii destinatari ai Datelor dumneavoastră cu caracter personal pot fi localizați în țări în legătură cu care Comisia Europeană nu a emis o hotărâre privind asigurarea nivelului adecvat de protecție a datelor, anume: Statele Unite ale Americii sau unele dintre locațiile care nu se află în Europa.

Unii destinatari aflați în afara Spațiului Economic European („SEE”) sunt certificați conform acordului de confidențialitate euro-american „EU-US Privacy Shield”, iar alţii sunt situați în țări pentru care Comisia Europeană a emis hotărâri de conformitate [Andorra, Argentina, Canada (pentru organizațiile private care fac obiectul Legii canadiene privind protejarea informațiilor personale și a documentelor electronice), Elveția, Insulele Feroe, Guernsey, Israel, Isle of Man, Jersey și Noua Zeelandă]. În fiecare caz, transferul este recunoscut ca oferind un nivel adecvat de protecție a datelor din perspectiva legislației europene privind protecția datelor (Art. 45 GDPR).

Putem încheia contracte de transfer al datelor în baza Clauzelor Contractuale Standard (Decizia Comisiei Europene 2010/87/UE și/sau Decizia Comisiei Europene 2004/915/CE), conform Art. 46 (5) GDPR sau utilizând alte mijloace adecvate, asigurând-ne astfel că toți ceilalți destinatari aflați în afara SEE vor oferi un nivel adecvat de protecție a datelor pentru Datele cu caracter personal, și că există măsuri de securitate tehnice și organizaționale adecvate pentru protejarea Datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau nelegale, pierderii sau modificării accidentale, divulgării sau accesării neautorizate și împotriva tuturor celorlalte forme nelegale de Prelucrare.

SECURITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Împreună cu dezvoltatorii portatului am implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru păstrarea confidențialității și securității Datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu procedurile interne cu privire la stocarea, transmiterea și accesarea Datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi păstrate pe sistemele noastre tehnologice de Date cu caracter personal sau în format tipărit.

Transferul informațiilor pe internet nu este în întregime sigură și dacă ne trimiteți informații prin intermediul internetului (prin email, prin intermediul site-ului nostru sau prin orice alt mijloc de contactare și corespondență), faceți acest lucru în întregime pe propriul risc. Nu putem fi responsabili pentru niciun fel de cheltuieli, pierderi de profit, prejudicii ale reputației, daune, datorii sau orice altă formă de pierdere sau de prejudiciu suferită de dumneavoastră ca rezultat al deciziei dvs. de a ne transmite informații prin astfel de mijloace.

PERIOADE DE RETENȚIE

Datele cu caracter personal prelucrate în scopurile menționate în prezenta vor fi păstrate doar cât este necesar, dar nu mai mult de 60 de zile calendaristice, precum și ulterior pentru perioadele de retenție impuse de legislația aplicabilă, după caz. În cazul în care se inițiază o acțiune legală, Datele cu caracter personal pot fi păstrate până la finalul acestei acțiuni, inclusiv eventualele perioade de apel sau recurs, iar apoi vor fi șterse sau arhivate, conform prevederilor legislației aplicabile.

În principiu, vă vom păstra Datele cu caracter personal pe durata solicitată sau permisă de legislația aplicabilă. Ulterior, la expirarea acestor perioade sau la exercitarea unui dintre drepturile dumneavoastră, în conformitate cu legea, vom elimina/șterge Datele dumneavoastră cu caracter personal din sistemele și evidențele noastre și/sau vom lua măsuri pentru a le anonimiza, astfel încât să nu mai puteți fi identificat în baza acestora.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ LEGALE

Dacă v-ați declarat consimțământul cu privire la activitățile de Prelucrare, puteți retrage acest consimțământ în orice moment cu efecte viitoare. O astfel de retragere nu va afecta legalitatea Prelucrării anterior retragerii consimțământului. Ca regulă generală, în cazurile în care vă retrageți consimțământul, nu  se va mai permite Prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal și se vor lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea oricăror înregistrări cu Datele dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care Prelucrarea este strict necesară, iar Prelucrarea s-ar putea baza pe alte temeiuri legitime prevăzute prin dispozițiile legale aplicabile, vom proceda la Prelucrarea respectivă și vă va informa în acest sens.

În baza condițiilor prevăzute de legislația aplicabilă, aveți următoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces: Aveți dreptul de a vi se comunica, la cerere, dacă Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate, și dacă da, aveți dreptul de a solicita accesarea acestora. Informațiile includ, printre altele, scopurile Prelucrării, categoriile de Date cu caracter personal afectate și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost transmise sau le vor fi transmise Datele dumneavoastră cu caracter personal. Aveți dreptul de a obține o copie a Datelor cu caracter personal prelucrate.
 2. Dreptul la rectificare: Aveți dreptul de a obține din partea noastră rectificarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte. În funcție de scopul Prelucrării, aveți dreptul de a completa Datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare.
 3. Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”): Aveți dreptul de a ne solicita să vă ștergem Datele cu caracter personal.
 4. Dreptul la restricţionare: Aveți dreptul de a solicita restricționarea Prelucrării Datelor dumneavoastră cu caracter personal. În acest caz, datele respective vor fi marcate și pot fi prelucrate de noi doar în anumite scopuri.
 5. Dreptul la portabilitatea datelor: Aveți dreptul de a primi Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, în format structurat, comun și care poate fi citit de aparate, și aveți dreptul de a transmite aceste date unei alte entități fără obiecții din partea noastră.
 6. Dreptul la opoziție: Aveți dreptul la opoziție, pe motive legate de situația dumneavoastră, în orice moment, față de Prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi, și ni se poate solicita să nu vă mai prelucrăm Datele cu caracter personal. Dacă aveți dreptul la opoziție și vi-l exercitați, nu vom mai prelucra Datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost.

Acest drept poate fi invalidat în special dacă Prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru formalitățile aferente încheierii unui contract sau pentru îndeplinirea unui contract deja încheiat.

Politicianul Soós Zoltán nu contactează cu bună știință sau nu colectează informații de la persoane cu vârsta sub 18 ani, cu excepția situației în care – cu respectarea criteriilor de vârstă și condițiilor de validitate a raporturilor de voluntariat prevăzute prin prevederile legale – prin intermediul formularului de contact minorii își exprimă intenția de a participa, în calitate de voluntari, în campania electorală.

Dacă intrăm în posesia unor astfel de informații și suntem înșiințați de acest lucru, vom obține consimțământul parental adecvat pentru a utiliza aceste informații sau, în cazul în care nu este posibil, vom șterge informațiile din bazele de date.

Puteți să vă exerciți drepturile menționate anterior și să aflați mai multe despre aceste drepturi, depunând la noi, în calitate de operator de date, o solicitare scrisă prin e-mail la press@sooszoltan.ro

De asemenea, aveți dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

VERSIUNILE ACESTEI POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE

Această Politică de confidențialitate intră în vigoare la data de 10.05.2024